Thí Sinh

page-banner

Danh sách thí sinh

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

avatar
SBD 071
Cao Thị Thảo Linh
Thí sinh: Cao Thị Thảo Linh SBD: 071 Năm sinh: 1999 Địa chỉ: Lâm Đồng Chiều cao: 1m63 Số đo 3 vòng: 84-61-92 Kỹ năng: Hội họa, Thuyết trình, Diễn kịch, Múa, Hát, Pha chế đồ uống, golf…
avatar
SBD 065
Lê Thanh Tú
Thí sinh: Lê Thanh Tú SBD: 065 Năm sinh: 1996 Địa chỉ: Hà Nội Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 82-61-94 Kỹ năng: Giao Tiếp, Diễn kịch, Múa, Hát, piano…
avatar
SBD 042
Hoàng Lê Kim Huyền
Thí sinh: Hoàng Lê Kim Huyền SBD: 042 Năm sinh: 1995 Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Chiều cao: 1m63 Số đo 3 vòng: 82-58-88 Kỹ năng: Hội họa, Thuyết trình, Giao Tiếp, Diễn kịch, Dẫn chương trình, Golf...
avatar
SBD 017
Nguyễn Khánh My
Thí sinh: Nguyễn Khánh My SBD: 017 Năm sinh: 2000 Địa chỉ: Hà Nội Chiều cao: 1m63 Số đo 3 vòng: 82-58-88 Kỹ năng: Hội họa, Thuyết trình, Giao Tiếp, Diễn kịch, Múa, Hát, Dẫn chương trình…
avatar
SBD 006
Nguyễn Hồ Yến My
Thí sinh: Nguyễn Hồ Yến My SBD: 006 Năm sinh: 1999 Địa chỉ: Gia Lai Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 85-60-87 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp, Diễn kịch, Dẫn chương trình, Diễn thời trang…
avatar
SBD 005
Trần Thị Hà
Thí sinh: Trần Thị Hà SBD: 005 Năm sinh: 1995 Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 91-63-92 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp, Diễn kịch, Múa, Dẫn chương trình, Piano…
avatar
SBD 004
Vương Thị Thuỳ Trang
Thí sinh: Vương Thị Thuỳ Trang SBD: 004 Năm sinh: 2002 Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Chiều cao: 1m80 Số đo 3 vòng: 89-69-96 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp…
avatar
SBD 003
Nguyễn Thị Như Ngọc
Người đẹp Hoa Khôi Tài Sắc Việt Nam 2018 Nguyễn Thị Như Ngọc SBD: 003 Năm sinh: 2000 Địa chỉ: Hà Nội Chiều cao: 1m65 Số đo 3 vòng: 85-58-89 Kỹ năng: Giao Tiếp, Diễn kịch, Hát, Dẫn chương trình…
avatar
SBD 002
Nguyễn Ngô Nhật Hạ
Quán quân The Look Hongkong Wedding 2017 Nguyễn Ngô Nhật Hạ SBD: 002 Năm sinh: 2000 Địa chỉ: Đà Nẵng Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 85-65-90 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp, Múa…
avatar
SBD 001
Lê Thị Thu Thuỷ
Lê Thị Thu Thuỷ SBD: 001 Năm sinh: 1996 Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 80-66-92 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp, Cắm hoa…
avatar
SBD 000
COMING
SOON
avatar
SBD 000
COMING
SOON
COMING SOON...
avatar
SBD 000
COMING
SOON
COMING SOON...