Thí Sinh

page-banner

Danh sách thí sinh

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

avatar
SBD 017
Nguyễn Khánh My
Thí sinh: Nguyễn Khánh My SBD: 017 Năm sinh: 2000 Địa chỉ: Hà Nội Chiều cao: 1m63 Số đo 3 vòng: 82-58-88 Kỹ năng: Hội họa, Thuyết trình, Giao Tiếp, Diễn kịch, Múa, Hát, Dẫn chương trình…
avatar
SBD 006
Nguyễn Hồ Yến My
Thí sinh: Nguyễn Hồ Yến My SBD: 006 Năm sinh: 1999 Địa chỉ: Gia Lai Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 85-60-87 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp, Diễn kịch, Dẫn chương trình, Diễn thời trang…
avatar
SBD 005
Trần Thị Hà
Thí sinh: Trần Thị Hà SBD: 005 Năm sinh: 1995 Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 91-63-92 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp, Diễn kịch, Múa, Dẫn chương trình, Piano…
avatar
SBD 004
Vương Thị Thuỳ Trang
Thí sinh: Vương Thị Thuỳ Trang SBD: 004 Năm sinh: 2002 Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Chiều cao: 1m80 Số đo 3 vòng: 89-69-96 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp…
avatar
SBD 003
Nguyễn Thị Như Ngọc
Người đẹp Hoa Khôi Tài Sắc Việt Nam 2018 Nguyễn Thị Như Ngọc SBD: 003 Năm sinh: 2000 Địa chỉ: Hà Nội Chiều cao: 1m65 Số đo 3 vòng: 85-58-89 Kỹ năng: Giao Tiếp, Diễn kịch, Hát, Dẫn chương trình…
avatar
SBD 002
Nguyễn Ngô Nhật Hạ
Quán quân The Look Hongkong Wedding 2017 Nguyễn Ngô Nhật Hạ SBD: 002 Năm sinh: 2000 Địa chỉ: Đà Nẵng Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 85-65-90 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp, Múa…
avatar
SBD 001
Lê Thị Thu Thuỷ
Lê Thị Thu Thuỷ SBD: 001 Năm sinh: 1996 Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh Chiều cao: 1m70 Số đo 3 vòng: 80-66-92 Kỹ năng: Thuyết trình, Giao Tiếp, Cắm hoa…
avatar
SBD 000
COMING
SOON
COMING SOON...
avatar
SBD 000
COMING
SOON
COMING SOON...
avatar
SBD 000
COMING
SOON
COMING SOON...
avatar
SBD 000
COMING
SOON
avatar
SBD 000
COMING
SOON
COMING SOON...
avatar
SBD 000
COMING
SOON
COMING SOON...